•  Å arbeide med Fabel & Fakta var både inspirerende og lærerikt. På kort tid leverte de 2 filmer til vår store kulturfestival KULTURISTEN 2016. Effekten av å bruke film til promotering var overveldende. Vi nådde tilsammen over 12 000 av kommunens innbyggere på facebook, som betyr 70 % dekning. Dette var en meget positiv og inspirerende erfaring.                                                                                                                                                         Jeg gir Fabel & Fakta mine aller beste anbefalinger.                                                                                                             Ellen Knutsen, Kultursjef Nesodden kommune

 

 • Det har vært en stor glede å samarbeide med Rita og Tor. Deres evne til å skape god atmosfære og få folk til å slappe av foran kamera, er enestående. Rita og Tor har personlige og profesjonelle egenskaper som har medvirket til at også vanskelige situasjoner har blitt behandlet på en god og omsorgsfull måte.  Filmene som er produsert har vært til stor nytte for Hospice Lovisenberg, og de brukes ofte i forskjellige sammenhenger.                                Sølvi Karlstad, Avdelingssjef, Lovisenberg Diakonale Sykehus.                                                                                                 4 frittstående dokumentar, og informasjonsfilmer produsert for Lovisenberg sykehus- Hospice Lovisenberg.               Dokumentaren vist på TV 2

 

 •  I arbeidet med TV serien for NRK fikk Rita og Tor bruk for all sin erfaring med å lage gode TV historier. De fikk også bruk for sitt store pågangsmot, sitt smittende humør og gode samarbeidsevner. Uten Rita og Tors profesjonelle holdning hadde serien ikke blitt noe av. I hvert fall hadde den ikke blitt like bra som den ble. Rita og Tor er begge fleksible - unntatt på ett punkt : kravet til at de skal lage godt fjernsyn firer de ikke på.                           Lise Borchgrevink, prosjektleder , NRK Dokumentar og samfunnsredaksjonen.                                                                     Fra arbeidet med DEN STILLE KAMPEN  - Nordisk Tv serie om samens historie og liv i dag på Nordkalotten.

 

 • Vi har hatt gleden av å benytte Fabel & Fakta i to store filmprosjekter. En film om behandling av depresjon, og en annen om behandling av psykoselidelser. De har vært kreative og dyktige i sin formidlingsevne , tillitsskapende og varme i møtene med intervjuobjektene, og ryddige og etterettelige i samarbeidet.                                                          Vi anbefaler Fabel & Fakta på det hjerteligste.                                                                                                                      Torkil Berge , Leder Norsk Forening for Kognitiv Terapi

 

 • I går viste vi filmen til 450 kollegaer under vår årlige nettverkskonferanse. Tilbakemeldingene var som vanlig positive! Filmen engasjerer både hode og følelser. Tusen takk igjen for at dere hjalp oss å lage denne antistigmatiserende filmen som gir både pasienter, pårørende og fagfolk håp om at endring er mulig.                  Marit Grande Psykologspesialist,                                                                                                                                           TIPS prosjektet, filmen Tankens kraft

 

 • På en nydelig måte er budskapet om kommunens helsetilbud tydelig og klart. Filmen er god, vekker interesse og er aktuell. Samarbeidet med Tor Segelcke og Rita Enstad- Karlsen var spennende og lærerikt.                                    Ellen Skjerven Leder Psykisk helsetjeneste for barn og unge, Bærum kommune.                                                                     Informasjonsfilm om helsetjenesten i Bærum kommune

 

 • Filmen fremstår som en delikat kombinasjon av historisk materiale og nye opptak i et tankevekkende formspråk. Tilbakemeldinger fra både kunde og målgruppe er udelt positive. Samarbeidet har vært meget konstruktivt og profesjonelt både i konseptfasen og under produksjonen.                                                                                            Frode Søreide, Produsent i Media Farm AS.                                                                                                            Informasjonsfilm om den politiske utviklingen i Norge frem i dag. Vises daglig på Det norske Stortings opplevelsessenter

 

 • Samarbeidet med Fabel & Fakta har vært upåklagelig og de har alltid levert ferdige produkt på en profesjonell og veldig tilfredsstillende måte gjennom mange år. . Vi er svært godt fornøyd med deres tjenester for oss.            Charles Kvam, Fagleder AV- produksjon Forsvarets medisenter.                                                                                 Produksjon av tilsammen 11 filmer for det Norske Forsvaret. Flere vist på NRK

 

 • Produksjonene er gjennomført gjennom et særdeles positivt  samarbeide. Fabel & Fakta alltid har vist ekte interesse og forståelsesfull innlevelse. Alle som har sett produksjonene har gitt utelukkende positive tilbakemeldinger. Vi vil gjerne gi Fabel & Fakta våre beste anbefalinger.                                                                      Ingrid Tollånes generalsekretær, Oslo idrettskrets. 3 frittstående informasjonsfilmer produsert for Oslo idrettskrets

 

 • Vi hadde et svært godt samarbeide med Fabel & Fakta , både i planleggingsfasen, under opptakene og i forbindelse med etterarbeidet på filmen.  Rita og Tor hadde en spesielt god evne til å få frem vesentlige historier, og filmen ble både informativ og humoristisk. Vi gir firmaet de beste anbefalinger.                                                      Bodil Erdal, Leder av Landsgruppe av Helsesøstre.                                                                                                   Jubileumsfilm om helsesøstrenes historie i Norge, vedr. 50 års jubileum

 

         Fabel & Fakta har blant andre jobbet med følgende kunder:

 • NRK, TV2, SVT, Den Norske Kreftforeningen, Lovisenberg Diakonale sykehus, Det Norske Forsvaret,  Helsetilsynet, Sosial- og Helsedirektoratet, NAV, Norsk sykepleierforbund, Den norske Legeforening, Norsk Forening For Kognitivpsykologi, Nasjonal Digital Læringsarena, Gyldendal Norsk forlag, Stiftelsen Organdonasjon, Amnesty Norge, Oslo Idrettskrets, Stakeholder, Statnett, Landsgruppe av helsesøstre, MediaFarm, Den Norske Jordmorforeningen, landsforeningen for hjerte og lungesyke, LHL, Landsforeningen for pårørende innen psykiatri, LPP, Tårnåsen sykehjem

  Vi holder også kurs i visuell dramaturgi, presentasjonsteknikk og kommunikasjonskurs,  og har blant andre hatt kunder som NAV, SAS, Confex, Glaxo Smith Klein og Jernbaneverket